OBS! Hinweis!

Denne websiden er for tiden under utvikling. Vi prøver å bygge den opp så fort som mulig.

Norsk-tysk selskap

Norsk-Tysk selskap er en ideell og politisk uavhengig organisasjon. Foreningen ble stiftet på 1950-tallet og har siden vært en viktig organisasjon for relasjonen mellom de to landene. Selskapet nyter et godt renomme, og har vært en viktig aktør for relasjonen og samarbeidet mellom Norge og Tyskland i Norge. Foreningen består av privatpersoner, kommersielle og ideelle aktører, og firmaer og selskaper. Norsk-Tysk selskap har et nært samarbeid med andre tyske organisasjoner og institusjoner som befinner seg i Norge (f.eks. Den tyske ambassaden, Norsk-Tysk handelskammer, Goethe Institut).

Bli medlem!

Mer info kommer snart!


Aktuelle arrangementer

Mer info kommer snart!


Info personvern