Sekretariat Norsk-Tysk Selskap

Postboks 179
0323 Oslo
Norge

e-post:sekretariat@norsk-tysk-selskap.no

Organisasjonsnummer: 985 094 012
Konto:   DnB 7076.20.31963
IBAN:    NO 93 7076 20 31963 
SWIFT: DNBANOKK

Styrets leder: Johann Ruben Leiss
Nestleder: Jens Peder Lomsdalen

Utviklet av Imaker as