Styre


Johann Ruben Leiss

Styreleder


Jens Peder Lomsdalen

Nestleder i styret

Jens Peder Lomsdalen ble født i Ludwigshafen am Rhein. Med tysk mor og norsk far fattet han tidlig interesse for norsk-tyske forbindelser. Lomsdalen studerte samfunnsvitenskap/sosiologi ved Universität Mannheim og Universitetet i Oslo. Han arbeider som internasjonal koordinator ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.Angela Herr

Styremedlem / kasserer / webansvarlig

Angela Herr ble født  i Dresden. Hun er utdannet agronom til murens fall, flyttet 1990 til München og videreutdannet seg til regnskapsfører. Angela jobber siden 1991 som regnskapsfører både i Tyskland, Belgia og Oslo. Hun flyttet 2011 til Norge.Tobias Bach

Styremedlem

Tobias Bach kommer fra Kaiserslautern i Rheinland-Pfalz. Han har studert offentlig politikk og administrasjon ved universitetet i Potsdam, der han etter fullført mastergrad også tok sin PhD. Ved to anledninger har han hatt utvekslingsopphold i Norge, ett i Bergen og ett i Oslo. Nå jobber han ved Universitetet i Oslo som førsteamanuensis på Institutt for statsvitenskap.


Lucy Furuholmen

Styremedlem

Lucy Furuholmen er født i Oslo. Hun studerte jus ved Universitetet i Oslo, og arbeider på nåværende tidspunkt som advokatfullmektig. Lucy har en stor interesse for Tyskland og Norsk-tyske relasjoner. Hun lærte tysk på skolen, tilbragte en sommer på språkkurs i Berlin, og var på utveksling under jusstudiet ved Ludwig Maximilian Universität i München. Lucy anser forholdet mellom Norge og Tyskland som viktig, og vil bruke sitt engasjement i styret til å bidra til felles arrangementer og kulturelle påfyll for alle som har en interesse for Norsk-tyske relasjoner.


Toril Jøraandstad

Styremedlem

Toril A. Jøraandstad jobber i NOKUT.  Tidligere arbeidet hun i 10 år som informasjonskonsulent og studieveileder i ANSA. I 2017 var hun leder for ANSAs Tysklandssatsing der hun promoterte Tyskland som studiedestinasjon. Hennes forkjærlighet for Tyskland og det tyske språk startet allerede i ungdomstiden da hun bodde ett år i Aachen. Da hun senere skrev sin masteroppgave i kunsthistorie var det naturlig at den skulle handle om tysk kunst.


Tim Ulrich Baumann

Styremedlem


Simon Torp

påtroppend Styremedlem