Råd


Bjørn Sandvik

Jan Brockmann

Dr. theol. Bjørn Sandvik er prest. Han var DAAD-student i Heidelberg. Sandvik studerte og promoverte i 1969 i nytestamentlig teologi i Basel, Sveits. Deretter arbeidet han et år som prest i den evangelisk-lutherske kirken i Basel. Sandvik arbeidet videre som bibeloversetter og prest i Vestre Toten, Oslo og Bærum. Bjørn Sandvik var president i den Norsk-tyske kirkekonvent. Han hadde mange kirkelige kontakter i DDR og deltok der på mange konferanser.

Født 1935 i Berlin. Jan Brockmann studerte i Kiel og Frankfurt. I 1961 Dr. phil. i Kiel. 1961 til 1970 lektor for tysk litteratur ved Norges Lærerhøgskole i Trondheim. Fra 1970 til 1987 dosent, så professor ved Norges tekniske høgskole, senere Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim. Fra 1988 til 1995 direktør for Museet for samtidskunst i Oslo, frem til 2000 seniorrådgiver ved museet. Fra 2000 til 2004 var Brockmann Henrik-Steffens-Professor ved Humboldt-Universität. Fra 2004 til 2012 var han rådgiver for Festspillene i Bergen.

Godrun Gaarder

Hannelore Besser

Godrun Gaarder har bodd fra midten av 70-tallet med sin familie i Norge. Hun studerte blant annet økonomi, historie og statsvitenskap i Tyskland og Norge. Godrun Gaarder er daglig leder for konsulentselskapet g-g-consulting. Selskapet tilbyr tyskkurs, kurs om interkulturell kompetanse og formidler kulturell kunnskap om Tyskland.  

Hun har vært engasjert i flere norsk-tyske organisasjoner, blant annet Norsk-Tysk selskap.

Etter sin lærerutdanning arbeidet Hannelore Besser i Schleswig-Holstein, Niedersachen og Berlin. Videre arbeidet hun som tysklærer i flere land (Peru, Egypt, Kosovo, Nepal). Fra 1996 til 2004 var hun lederen for den Tyske skolen i Oslo – Max Tau.

Etter sitt yrkesaktive liv arbeidet hun som DaF-lærerinne i Egypt og gjennomførte videreutdanningen til Senior-Expert-Service (SES) i flere land (Kosovo, Nepal).

I 2008 fikk hun tildelt Willy Brandt-prisen for sitt engasjement og innsats de norsk-tyske forbindelsene.

I januar 2018 utkom hennes bok «Fünfzig Jahre Pubertät» i BoD-Verlag.

Kate Hansen Bundt

Leiv L. Nergaard

Kate Hansen Bundt er generalsekretær for Den norske Atlanterhavskomité siden 2010. Hun er statsviter fra UiO (1992). Hennes faginteresser omfatter Tysklands politiske utvikling og rolle i Europa, den europeiske integrasjonsprosessen (EU) og de transatlantiske relasjoner (NATO). Bundt var stipendiat ved Humboldt Universitetet i Øst-Berlin under DDR-regimets siste år. Hun arbeidet ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt fra 1990-93. I tolv år arbeidet hun som forskningsleder ved forskningsstiftelsen Europa-programmet, før hun etter en periode som uavhengig foreleser, skribent og utenrikskommentator, gjennomførte Sjefskurs 3 ved Forsvarets Høgskole i 2009.

Bundt er har flere styreverv, blant annet i Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Fridtjof Nansen Institutt og i NOREF (Norwegian Centre for Conflict Resolution).

Leiv L. Nergaard, siviløkonom NHH, er bedriftsrådgiver konsentrert om strategiske problemstillinger, inklusive foretakssammenslutninger (M&A) og refinansieringer. Han er dessuten daglig leder for et oppstartforetak innen nano-kjemi. Leiv. L. Nergaard var 38 år i Norsk Hydro ASA, inklusive 12 som konsernets CFO. Etter overtakelsen av det tyske aluminiumforetaket VAW AG var han styreformann i dette foretaket og president i Norsk Hydro Deutschland. Leiv L. Nergaard var i en ni-års periode styreleder i Storebrand ASA og i åtte år styremedlem i Yara International ASA.

Stefan Marx

Tryggve G. Øglænd

Stefan Marx er administrerende direktør i Branch Group AS. Branch Group er et konsulentselskap med flere kontorer og partnere i over 20 land, som bistår små og mellomstore bedrifter med å etablere seg på nye markeder. Stefan Marx har dessuten styreverv i flere bedrifter. 

De norsk-tyske forbindelsene er en hjertesak for Stefan Marx, derfor er han blant annet kasserer i Norsk-Tysk handelskammer og medlem av rådet i Norsk-Tysk selskap. Han var tidligere presidenten av Deutsch-Norwegische Wirtschaftsjunioren og German-Norwegian Network. For sitt engasjement for de norsk-tyske forbindelser fikk han tildelt Bundesverdienstkreuz våren 2017.

Tryggve G. Øglænd ble født i 1946. I perioden 1973-1992 arbeidet Øglænd i Tyskland. Først for et amerikanske konsern, deretter for Norges Eksportråd. Fra 1986-1992 var han norsk konsul i Stuttgart. I Norge arbeidet Øglænd mellom 1992-2013 for Norges Eksportråd/Innovasjon Norge. Øglænd har en rekke flere tillitsverv, og har blant annet vært engasjert i Deutsche Schule i Oslo og Norsk-Tysk selskap. Siden 2014 er Øglænd generalkonsul (hon) for Kongeriket Marokko. Han ble tildelt Bundesverdienstkreuz 1. Klasse i 2007

Ursula Hohenstein

Dag Michalsen

I 2014 ble Ursula Hohenstein ansatt som rektor ved den norsk-tyske skolen i Oslo. Ursula Hohenstein er opprinnelig fra Hamburg. Hun har alltid følt en affinitet til de skandinaviske landene. I forbindelse med lærerstudiet for det høyere lærerembete studerte hun matematikk og engelsk. I tillegg tok hun en master i skoleledelse og kvalitetsutvikling. Fra 1996 av har Ursula Hohenstein arbeidet i ulike ledelsesfunksjoner.

Dag Michalsen er professor ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Michalsens hovedområder er rettshistorie og rettskildelære.

Michalsen tok i 2016 over som dekan ved Det juridiske fakultetet, Universitetet i Oslo.

Sebastian Wilhelm

Nils Morten Udgaard

Sebastian Wilhelm tiltrådte i 2015 som prest i Evangelischen Gemeinde deutscher Sprache in Norwegen. Han vokste opp på øya Rügen. Før studiene i teologi og evangelisk religionslære arbeidet Sebastian Wilhelm blant annet som vaktmester, saksbehandler i et forlag og som skuespiller.

 Sebastian Wilhelm arbeidet også som religionslærer i grunnskolen og gymnaset i delstatene Berlin og Brandenburg (fokus på problemskoler). Han er medlem i Landessynode, eldsterådet i Landessynode og delstadsutvalget barn, ungdom, utdanning og medlem av utdanningskommisjonen i EKBO (EvangelischeKirche Berlin-Brandenburg-schlesischeOberlausitz).

Nils Morten Udgaard er tidligere utenriksredaktør i Aftenposten. For Aftenposten var han utenlandskorrespondent, blant annet i Moskva, Bonn og London.

Fra 1984 til 1986 var Udgaard statssekretær for utenrikssaker ved statsministerens kontor i Kåre Willochs regjering.

Udgaard ble i 2003 tildelt Willy Brandt-prisen.

Knut Hoem

Martin Bach

Knut Hoem er litteraturkritiker og litteraturanmelder i NRK. Hoem er cand. philol. med tysk litteratur som hovedfag. Han skrev sin hovedoppgave om den tyske forfatteren Günter Grass. Siden 1999 har han vært ansatt i NRK.

Martin Bach tiltrådte i september 2017 som direktør for Goethe-Institut Norge. Tidligere arbeidet han blant annet som programleder på Goethe-Institut São Paulo, Brasil, og prosjektleder i Allianz Kulturstiftung i München og Berlin. Martin Bach studerte statsvitenskap i Berlin og Kyoto.