Presentasjon av kandidatene for styret

Christiane Graf

Christiane Graf ble født i Berlin, men vokste opp i Nord-Tyskland.

Christianes store interesse for Norge oppstod allerede i ungdomstiden. Christiane studerte blant annet Nordisk og Interkulturell Kommunikasjon ved Ludwig-Maximilians-Universität i München. I løpet av studiene hadde hun også studieopphold på Universitetene i Bergen og Oslo. Siden 2005 bor Christiane i Oslo.  Christiane underviste bedriftsinternt norsk og avholdte interkulturelle kurs innen norsk forretningskultur for utenlandske kollegaer. For tiden arbeider hun med Event Management hos Janssen Pharmaceuticals i Oslo.

Gjennom sitt engasjement i styret vil hun spesielt bidra til å fremme de norsk-tyske forbindelsene på det kulturelle og språklige området.

Haakon Rønn Stensæth

Haakon Rønn Stensæth er født i Førde og oppvokst i Oslo. 

Haakon er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. I løpet av sine studier tok han språkkurs i Köln og var på utveksling ved Humboldt-Universität zu Berlin. Under studiet var han engasjert i en europeisk studentorganisasjon. Gjennom denne pleiet han et nært forhold til engasjerte tyske jusstudenter og opplevde verdien av norsk-tysk samarbeid. 

Haakon er svært interessert i Tyskland og dets forhold til Norge og resten av Europa, og han engasjerer seg i Norsk-Tysk selskap for videre å fremme verdien av norsk-tyske relasjoner.

Uta Svardal

Uta Svardal er født i Leipzig. Hun er utdannet tolk og translatør ved Universitetet i Greifswald. 

Uta har bodd i Oslo siden 1989 og jobbet bl.a. i Norsk-Tysk Handelskammer.

De siste årene har hennes fokus ligget på reiseliv og turisme og hun jobber nå som Osloguide og reiseleder.