Kommende arrangementer


Februar 2022

Foredrag og pianokonsert - Maleren Hans Dahl frem i lyset, Nasjonalbiblioteket, lørdag 19. februar 2022

I samarbeidet med Norsk-Østerrisk Selskap inviterer vi til et spennende foredrag om maleren Hans Dahl og påfølgende pianokonsert.

Pianist og kulturformidler Frode Skag Storheim er i gang med å skrive en biografi om maleren Hans Dahl (1849 - 1937). På selve bursdagen til Hans Dahl gir han et interessant innblikk i malerens liv og verk.

Mer informasjon om arrangementet og påmelding blir sendt til medlemmene.