Kommende arrangementer

Mars 2023

Foredrag om det nye norsk-tysk partnerskapet for klima, fornybar energi og grønn industri i samarbeid med Norsk-Tysk Handelskammer, 22.03.2023

De norsk-tyske forbindelsene er viktigere enn noensinne, og interessen fra begge sider på å skape nye samarbeid innen grønn industri og fornybar energi er stadig økende. Michael Kern, administrerende direktør ved Norsk-Tysk Handelskammer, vil fortelle om utviklingen som har vært det siste året og se på mulige fremtidsutsikter for det videre samarbeidet.

Nærmere informasjon om arrangementet og påmelding blir sendt til medlemmene per e-post. 

April 2023

Innblikk i arbeidet til en kurator på Munch Museet,  Dr. Ute Kuhlemann-Falck, 27.04.2023

Den tyske kuratoren, Dr. Ute Kuhlemann-Falck, har jobbet ved Munchmuseet siden 2011 og forteller oss om sitt arbeid.

Mer informasjon om arrangementet og påmelding blir sendt til medlemmene.

Mai 2023

Sommerfest, 25.05.2023
Mer informasjon om arrangementet og påmelding blir sendt til medlemmene og venner av selskapet.