Kommende arrangementer

April 2024

Omvisning i Nasjonalbiblioteket: Med lova i hand. Magnus Lagabøtes Landslov, 1274-2024, 30. april 2024, kl. 17.00

Landsloven er Håkon Håkonssons yngste sønn sitt livsverk. Magnus Lagabøte var konge av Norge i perioden fra 1263-1280. Han brukte loven som et politisk virkemiddel for å skape stabilitet og vekst i landet. Landsloven er så velskrevet at den sto seg i 400 år og den ble brukt i hele landet. Kom og hør om den spennende tiden og historien om Landsloven. 

Etter omvisingen er det også mulig å besøke permanentutstillingen Opplyst. Glimt fra en kulturhistorie! på egen hånd eller man kan avrunde besøket med noe godt i bibliotekets koselige Kafé Å. 

Arrangementet er kun åpen for medlemmer i Norsk-Tysk selskap og omvisningen holdes på norsk. Mer informasjon om påmelding sendes per e-post til medlemmene.

Mai 2024

Byvandring - Det tyske nærværet i Norge og spesielt i Oslo under okkupasjonstiden, Janne Wilberg, 07. mai 2024, kl. 17:00

Janne Wilberg, tidlige byantikvar i Oslo Kommune, gir oss på den rundt 90-minutters lange byvandringen gjennom Oslo sentrum innblikk i spor i det fysiske byrommet under krigen.

Mer informasjon om arrangementet og påmelding sendes per e-post til medlemmene.

Juni 2024

Sommerfest 2024, 13. juni 2024 
  Mer informasjon om arrangementet og påmelding blir sendt til medlemmer og venner av Norsk-Tysk selskap.