Norsk-Tysk Selskap i dag

Norsk-Tysk selskap er en ideell og politisk uavhengig organisasjon. Selskapets formål er å styrke relasjonen mellom Norge og Tyskland. Foreningen oppnår sitt formål blant annet ved å arrangere foredrag om politikk, kultur og vitenskap, samt debatter om temaer av betydning for norsk-tyske forhold. I etterkant av våre spennende arrangementer vil det være mulighet til å møte mange interessante mennesker med en interesse for norsk-tyske forhold.

Foreningen består av privatpersoner - unge og eldre, samt organisasjoner og firmaer. Norsk-Tysk selskap har et nært samarbeid med andre tyske organisasjoner og institusjoner som befinner seg i Norge (f.eks. Den tyske ambassaden, Norsk-Tysk handelskammer, Goethe Institut).

Norsk-Tysk selskap er en arena og et felles referansepunkt hvor privatpersoner, organisasjoner og selskaper med interesse for Tyskland og norsk-tyske forhold kan møtes og etablere nettverk.

På tvers av faglige og politiske skillelinjer er vi alle enige om å styrke kontakten og vennskapet mellom det tyske og det norske folk, mellom Norge og det europeiske kontinent og mellom enkeltpersoner på begge sider av grensene - til berikelse for alle parter.

Helt siden etableringen har Norsk-Tysk Selskap forsøkt å virke til beste for en dypere forståelse mellom Tyskland og Norge, både blant dagens generasjon og med sikte på de fremtidige generasjoner.