Presidenter

Norsk President - Sven Erik Svedman

Sven Erik Svedman er utdannet siviløkonom og har vært i utenrikstjenesten fra 1973, hvorav til sammen 11 år i Forbundsrepublikken Tyskland. 

Han var statssekretær i Utenriksdepartementet i 1989–1990 og deretter minister ved ambassaden i Washington, D.C. i 1990–1994, ambassadør i Tel Aviv i 1994–1997 og ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet i 1999–2003. 

Svedman var ambassadør i Paris i 2003–2005 og utenriksråd i 2005–2007. Han var ambassadør i Berlin i 2007–2014, sjefsøkonom i Utenriksdepartementet i 2014–2015 og president i EFTAs overvåkingsorgan ESA i Brussel fra 2015 til 2018.

Han har også tjenestegjort ved Ambassaden i Bonn 1984-88.

Han er Kommandør med Stjerne av Den Kgl.  St.Olavs Orden, og er tildelt Stort fortjenstkors med stjerne og skulderbånd av Forbundsrepublikken Tysklands Fortjenstorden.


Tysk President - Dr. Axel Berg

Dr. Axel Berg studerte rettsvitenskap ved Universität Heidelberg og var vitenskapelig medarbeider ved Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht i Heidelberg.

Etter attaché-utdanningen startet han som referent i utenriksministeriets sentralavdeling, i 1986 ble han referent for handelspolitikk ved ambassaden i Beijing.

I 1989 startet Berg som tysk representant i FNs rettskomité i New York. 1992 ble han referent i utenriksministeriets planleggingsstab for FN, menneskerettigheter og sikkerhetspolitikk. I 1994 var han ambassaderåd ved OSSE-delegasjonen i Wien. 1996 overtok han stillingen som nestleder i seksjonen «Europäische Union (Grundsatzfragen)». I 2000 ledet Berg arbeidsstaben for regjeringskonferansen i Nice (institusjonelle reformer av EU). Fra 2001 av ledet han seksjonen «Europäische Union (Grundsatzfragen)». I 2002 ble Berg representantfor visum- og innvandringsspørsmål i rettsavdelingen og 2003 nestleder i Europa-avdelingen. I 2005 vendte Bergtilbake til Wien som Tysklands faste representant i OSSE. Fra 2008-2011 var han Tysklands ambassadør til Sveits og Liechtenstein og fra 2012-2016 ambassadør til Norge.

Fra 2016-2020 arbeidet Berg som programdirektør for den «InternationalenDiplomatenlehrgang» i det tyske utenriksdepartementet.

Berg er daglig leder av den Norwegisch-Deutschen Willy-Brandt-Stiftunge.V..

Berg ble tildelt Storkorset av den Kongelige Norske Fortjenstorden av H.M. Kong Harald.