Styre


Jens Peder Lomsdalen

Styreleder

Jens Peder Lomsdalen ble født i Ludwigshafen am Rhein. Med tysk mor og norsk far fattet han tidlig interesse for norsk-tyske forbindelser. Lomsdalen studerte samfunnsvitenskap/sosiologi ved Universität Mannheim og Universitetet i Oslo. Han arbeider som internasjonal koordinator ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.Lucy Furuholmen

1. Nestleder

Lucy Furuholmen er født i Oslo. Hun studerte jus ved Universitetet i Oslo, og arbeider på nåværende tidspunkt som advokatfullmektig. Lucy har en stor interesse for Tyskland og Norsk-tyske relasjoner. Hun lærte tysk på skolen, tilbragte en sommer på språkkurs i Berlin, og var på utveksling under jusstudiet ved Ludwig Maximilian Universität i München. Lucy anser forholdet mellom Norge og Tyskland som viktig, og vil bruke sitt engasjement i styret til å bidra til felles arrangementer og kulturelle påfyll for alle som har en interesse for Norsk-tyske relasjoner.


Simon Torp

2. Nestleder

Simon Torp er 26 år fra Nordstrand i Oslo, og er utdannet jurist fra UiO. Etter endt studium har han arbeidet som sekretær for utvalget som skal foreslå ny norsk lov om romfart, i tillegg til å være tilknyttet Nordisk institutt for sjørett som forsker. Det siste året på studiet var han ansatt som vitenskapelig assistent ved Senter for europarett, hvor han skrev stor studentavhandling om EØS-rett. Våren 2017 var han på utveksling ved LMU i München. I tillegg var han våren 2017 med på å starte nettstedet tyskpolitikk.no, og har siden oppstart vært engasjert der som skribent.


Angela Herr

Styremedlem / kasserer / webansvarlig

Angela Herr ble født  i Dresden. Hun er utdannet agronom til murens fall, flyttet 1990 til München og videreutdannet seg til regnskapsfører. Angela jobber siden 1991 som regnskapsfører både i Tyskland, Belgia og Oslo. Hun flyttet 2011 til Norge.