Styre


Christiane Graf
Styreleder

Christiane Graf ble født i Berlin, og vokste opp i Nord-Tyskland.

Christianes store interesse for Norge oppstod i ungdomstiden. Christiane studerte Nordisk og Interkulturell Kommunikasjon ved Ludwig-Maximilians-Universität i München. I løpet av studiene hadde hun studieopphold i Bergen og Oslo. Siden 2005 er Christiane bosatt i Norge.

Hun er ansatt i Johnson & Johnson Innovative Medicine i Oslo hvor hun jobber med Event Management.

Gjennom sitt styrearbeid bidrar hun spesielt til å fremme de norsk-tyske forbindelsene på det kulturelle området.


Erlend Hynne
Nestleder

Erlend Hynne er født i Oslo. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og jobber ved Norsk-Tysk Handelskammer.

I løpet av studiet tilbrakte Erlend ett utvekslingsår ved Ludwig-Maximilians-Universität i München. Samtidig ledet han lokallaget til ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) i Sør-Tyskland. Før og etter oppholdet i Bayern var han praktikant ved et advokatkontor i Berlin.

Gjennom sitt engasjementet i styret vil Erlend bidra til å fremme og styrke de norsk-tyske forbindelsene på flere plan.


Camilla Fensbekk
Styremedlem

Camilla Fensbekk er født i Oslo.

Camillas tilknytning til Tyskland oppstod da hun tilbragte et utvekslingsår hos en tysk vertsfamilie i Schleswig-Holstein i skoletiden. Siden den gang har hun sett på Tyskland som sitt andre hjemland, og gleder seg over enhver anledning til å bruke det tyske språket.

Camilla jobber som enhetsleder for søk og redning i Norges Røde Kors. Hun har bodd to år i Hannover, og jobbet da som beredskapsrådgiver i Tysk Røde Kors.


Camilla ser spesielt frem til å bidra til spennende arrangementer for medlemmene i Norsk-Tysk Selskap.


Håkon Kristiansen Framnes

Styremedlem

Håkon Kristiansen Framnes er født i Gjerdrum. Han studerer ved universitetet i Oslo, der han tar bachelor i statsvitenskap og master i tysk områdekunnskap. Ved siden av studiene jobber han som tysklærer ved Oslo Handelsgymnasium. Håkon har også politisk erfaring som kommunestyremedlem i Gjerdrum kommune.

I løpet av studiene har Håkon tilbragt et utveklingssemester ved Humboldt Universität i Berlin. Hans interesse for tysk poltikk og historie gjorde at han valgte å engasjere seg i Norsk-Tysk selskap.


Dagmar Senkpiel
Styremedlem og kasserer

Dagmar Senkpiel er født i Wolfen ved Leipzig og bodde der i de første 5 årene av livet sitt. Siden har hun bodd utenfor Tyskland, men har gått på tysk skole frem til videregående. Hun har vokst opp i Egypt, og har ellers bodd i Sverige, Canada og i voksen alder halvannet år i Tyskland. Hun er utdannet sosionom fra Socialhögskolan i Lund/Sverige og har i Norge arbeidet med økonomi, lønn og HR-relaterte spørsmål. Hun er opptatt av hvordan å vekke interesse for norsk-tyske relasjoner blant yngre.


Uta Svardal
Styremedlem

Uta Svardal er født i Leipzig. Hun er utdannet tolk og translatør ved Universitetet i Greifswald.

Uta har bodd i Oslo siden 1989 og jobbet bl.a. i Norsk-Tysk Handelskammer.

De siste årene har hennes fokus ligget på reiseliv og turisme og hun jobber nå som Osloguide og reiseleder.