Styre


Jens Peder Lomsdalen

Styreleder

Jens Peder Lomsdalen ble født i Ludwigshafen am Rhein. Med tysk mor og norsk far fattet han tidlig interesse for norsk-tyske forbindelser. Lomsdalen studerte samfunnsvitenskap/sosiologi ved Universität Mannheim og Universitetet i Oslo. Han arbeider som internasjonal koordinator ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.


Lucy Furuholmen

Nestleder

Lucy Furuholmen er født i Oslo. Hun studerte jus ved Universitetet i Oslo, og arbeider på nåværende tidspunkt som advokatfullmektig. Lucy har en stor interesse for Tyskland og Norsk-tyske relasjoner. Hun lærte tysk på skolen, tilbragte en sommer på språkkurs i Berlin, og var på utveksling under jusstudiet ved Ludwig Maximilian Universität i München. Lucy anser forholdet mellom Norge og Tyskland som viktig, og vil bruke sitt engasjement i styret til å bidra til felles arrangementer og kulturelle påfyll for alle som har en interesse for Norsk-tyske relasjoner.


Angela Herr

Styremedlem / kasserer / webansvarlig

Angela Herr ble født  i Dresden. Hun er utdannet agronom til murens fall, flyttet 1990 til München og videreutdannet seg til regnskapsfører. Angela jobber siden 1991 som regnskapsfører både i Tyskland, Belgia og Oslo. Hun flyttet 2011 til Norge. På hennes nettside angelas-bildergalerie.com viser hun bilder fra feriereiser og andre opplevelser i Norge og andre land.


Maren Tanke

Styremedlem 

Maren Tanke ble født i Berlin. Hun har bodd i Oslo siden 2016, hvor hun jobber som frilans grafisk designer og journalist både for norske og tyske kunder. På bloggen neuschnee.no skriver Maren om sine erfaringer med å emigrere til Norge og livet i Oslo.