Styre


Jens Peder Lomsdalen

Styreleder

Jens Peder Lomsdalen ble født i Ludwigshafen am Rhein og vokste opp i Limburgerhof. Med tysk mor og norsk far fattet han tidlig interesse for norsk-tyske forbindelser. 

Lomsdalen studerte samfunnsvitenskap/sosiologi ved Universität Mannheim og Universitetet i Oslo. Han arbeider som internasjonal koordinator ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.


Christiane Graf
Nestleder

Christiane Graf ble født i Berlin, men vokste opp i Nord-Tyskland.

Christianes store interesse for Norge oppstod allerede i ungdomstiden. Christiane studerte blant annet Nordisk og Interkulturell Kommunikasjon ved Ludwig-Maximilians-Universität i München. I løpet av studiene hadde hun også studieopphold på Universitetene i Bergen og Oslo. Siden 2005 bor Christiane i Oslo. Christiane underviste bedriftsinternt norsk og avholdte interkulturelle kurs innen norsk forretningskultur for utenlandske kollegaer. For tiden arbeider hun med Event Management hos Janssen Pharmaceuticals i Oslo.

Gjennom sitt engasjement i styret vil hun spesielt bidra til å fremme de norsk-tyske forbindelsene på det kulturelle og språklige området.

Lucy Furuholmen

Styremedlem

Lucy Furuholmen er født i Oslo. Lucy er stipendiat ved Institutt for Offentlig Rett, Universitet i Oslo.  Hun har tidligere jobbet som advokat hos Regjeringsadvokaten. Lucy har en stor interesse for Tyskland og Norsk-tyske relasjoner. 

Hun lærte tysk på skolen, tilbragte en sommer på språkkurs i Berlin, og var på utveksling under jusstudiet ved Ludwig Maximilian Universität i München. 

Lucy anser forholdet mellom Norge og Tyskland som viktig, og vil bruke sitt engasjement i styret til å bidra til felles arrangementer og kulturelle påfyll for alle som har en interesse for Norsk-tyske relasjoner.


Erlend Hynne
Styremedlem

Erlend Hynne er født i Oslo. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og jobber ved Norsk-Tysk Handelskammer.

I løpet av studiet tilbrakte Erlend ett utvekslingsår ved Ludwig-Maximilians-Universität i München. Samtidig ledet han lokallaget til ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) i Sør-Tyskland. Før og etter oppholdet i Bayern var han praktikant ved et advokatkontor i Berlin.

Gjennom sitt engasjementet i styret vil Erlend bidra til å fremme og styrke de norsk-tyske forbindelsene på flere plan.


Haakon Rønn Stensæth
Styremedlem

Haakon Rønn Stensæth er født i Førde og oppvokst i Oslo.

Haakon er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. I løpet av sine studier tok han språkkurs i Köln og var på utveksling ved Humboldt-Universität zu Berlin. Under studiet var han engasjert i en europeisk studentorganisasjon. Gjennom denne pleiet han et nært forhold til engasjerte tyske jusstudenter og opplevde verdien av norsk-tysk samarbeid.

Haakon er svært interessert i Tyskland og dets forhold til Norge og resten av Europa, og han engasjerer seg i Norsk-Tysk selskap for videre å fremme verdien av norsk-tyske relasjoner.


Uta Svardal
Styremedlem

Uta Svardal er født i Leipzig. Hun er utdannet tolk og translatør ved Universitetet i Greifswald.

Uta har bodd i Oslo siden 1989 og jobbet bl.a. i Norsk-Tysk Handelskammer.

De siste årene har hennes fokus ligget på reiseliv og turisme og hun jobber nå som Osloguide og reiseleder.