Dokumenter i forbindelse med generalforsamlingen 2022

Nedenfor finner du årsregnskapet for 2021, revisjonsberetning for 2021  og budsjettet for 2022