Dokumenter i forbindelse med generalforsammlingen 2021

Nedenfor finner du årsregnskapet for 2020 og budsjettet for 2021