Rådgivende gruppe


Bjørn Sandvik

Dr. theol. Bjørn Sandvik er prest. Han var DAAD-student i Heidelberg. Sandvik studerte og promoverte i 1969 i nytestamentlig teologi i Basel, Sveits. Deretter arbeidet han et år som prest i den evangelisk-lutherske kirken i Basel. Sandvik arbeidet videre som bibeloversetter og prest i Vestre Toten, Oslo og Bærum. Bjørn Sandvik var president i den Norsk-tyske kirkekonvent. Han hadde mange kirkelige kontakter i DDR og deltok der på mange konferanser.

Godrun Gaarder

Godrun Gaarder har bodd fra midten av 70-tallet med sin familie i Norge. Hun studerte blant annet økonomi, historie og statsvitenskap i Tyskland og Norge. Godrun Gaarder er daglig leder for konsulentselskapet g-g-consulting. Selskapet tilbyr tyskkurs, kurs om interkulturell kompetanse og formidler kulturell kunnskap om Tyskland.  

Hun har vært engasjert i flere norsk-tyske organisasjoner, blant annet Norsk-Tysk selskap.

Hannelore Besser

Etter sin lærerutdanning arbeidet Hannelore Besser i Schleswig-Holstein, Niedersachen og Berlin. Videre arbeidet hun som tysklærer i flere land (Peru, Egypt, Kosovo, Nepal). Fra 1996 til 2004 var hun lederen for den Tyske skolen i Oslo – Max Tau.

Etter sitt yrkesaktive liv arbeidet hun som DaF-lærerinne i Egypt og gjennomførte videreutdanningen til Senior-Expert-Service (SES) i flere land (Kosovo, Nepal).

I 2008 fikk hun tildelt Willy Brandt-prisen for sitt engasjement og innsats de norsk-tyske forbindelsene.

I januar 2018 utkom hennes bok «Fünfzig Jahre Pubertät» i BoD-Verlag.

Leiv L. Nergaard

Leiv L. Nergaard, siviløkonom NHH, er bedriftsrådgiver konsentrert om strategiske problemstillinger, inklusive foretakssammenslutninger (M&A) og refinansieringer. Han er dessuten daglig leder for et oppstartforetak innen nano-kjemi. Leiv. L. Nergaard var 38 år i Norsk Hydro ASA, inklusive 12 som konsernets CFO. Etter overtakelsen av det tyske aluminiumforetaket VAW AG var han styreformann i dette foretaket og president i Norsk Hydro Deutschland. Leiv L. Nergaard var i en ni-års periode styreleder i Storebrand ASA og i åtte år styremedlem i Yara International ASA.

Tryggve G. Øglænd

Tryggve G. Øglænd ble født i 1946. I perioden 1973-1992 arbeidet Øglænd i Tyskland. Først for et amerikanske konsern, deretter for Norges Eksportråd. Fra 1986-1992 var han norsk konsul i Stuttgart. I Norge arbeidet Øglænd mellom 1992-2013 for Norges Eksportråd/Innovasjon Norge. Øglænd har en rekke flere tillitsverv, og har blant annet vært engasjert i Deutsche Schule i Oslo og Norsk-Tysk selskap. Siden 2014 er Øglænd generalkonsul (hon) for Kongeriket Marokko. Han ble tildelt Bundesverdienstkreuz 1. Klasse i 2007

Ursula Hohenstein

I 2014 ble Ursula Hohenstein ansatt som rektor ved den norsk-tyske skolen i Oslo. Ursula Hohenstein er opprinnelig fra Hamburg. Hun har alltid følt en affinitet til de skandinaviske landene. I forbindelse med lærerstudiet for det høyere lærerembete studerte hun matematikk og engelsk. I tillegg tok hun en master i skoleledelse og kvalitetsutvikling. Fra 1996 av har Ursula Hohenstein arbeidet i ulike ledelsesfunksjoner.